farba Pruská modrá (Prussian blue) [#003153]

Slovenský názov farbyPruská modrá
Anglický názov farbyPrussian blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#003153
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 49, 83)
RGB (percentuálne)0%, 19%, 33%
CMYK kód farby255, 104, 0, 172
CMYK (percentuálne)100%, 41%, 0%, 67%,
HSL kód farby204.6°, 100%, 16.3%
HSV kód farby204.6°, 100%, 32.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Pruská modrá Prussian blue. Ako vyzerá Pruská modrá farba?

RGB kód farby je: #003153 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 19.2% zelenej a 32.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 67.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #003153

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
19 %
Modrá
(B)
33 %

CMYK zložky farby (255, 104, 0, 172)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
40.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
67.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ffceac
inverzná farba
#ff3153 inverzná červená zložka
#00ce53 inverzná zelená zložka
#0031ac inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Pruská modrá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Pruská modrá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)