farba (Dark Navy) [#02075d]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyDark Navy
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#02075d
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(2, 7, 93)
RGB (percentuálne)1%, 3%, 36%
CMYK kód farby250, 236, 0, 162
CMYK (percentuálne)98%, 93%, 0%, 64%,
HSL kód farby236.7°, 95.8%, 18.6%
HSV kód farby236.7°, 97.8%, 36.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Dark Navy. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #02075d v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0.8% červenej, 2.7% zelenej a 36.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 98% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 63.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #02075d

Červená
(R)
1 %
Zelená
(G)
3 %
Modrá
(B)
36 %

CMYK zložky farby (250, 236, 0, 162)

Azúrová (Cyan)
(C)
98 %
Purpurová (Magenta)
(M)
92.5 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
63.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#fdf8a2
inverzná farba
#fd075d inverzná červená zložka
#02f85d inverzná zelená zložka
#0207a2 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Dark Navy pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Dark Navy

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)