farba svetlotyrkysová (Bright turquoise) [#08e8de]

Slovenský názov farbysvetlotyrkysová
Anglický názov farbyBright turquoise
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#08e8de
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(8, 232, 222)
RGB (percentuálne)3%, 91%, 87%
CMYK kód farby246, 0, 11, 23
CMYK (percentuálne)96%, 0%, 4%, 9%,
HSL kód farby177.3°, 93.3%, 47.1%
HSV kód farby177.3°, 96.6%, 91%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: svetlotyrkysová Bright turquoise. Ako vyzerá svetlotyrkysová farba?

RGB kód farby je: #08e8de v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 3.1% červenej, 91% zelenej a 87.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 96.5% azúrovej, 0% magenty, 4.3% žltej zložky a 9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #08e8de

Červená
(R)
3 %
Zelená
(G)
91 %
Modrá
(B)
87 %

CMYK zložky farby (246, 0, 11, 23)

Azúrová (Cyan)
(C)
96.5 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
4.3 %
Čierna (Black)
(K)
9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#f71721
inverzná farba
#f7e8de inverzná červená zložka
#0817de inverzná zelená zložka
#08e821 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba svetlotyrkysová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe svetlotyrkysová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)