farba [#124182]

RGBHEX (šestnástkový) kód farby#124182
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(18, 65, 130)
RGB (percentuálne)7%, 25%, 51%
CMYK kód farby220, 128, 0, 125
CMYK (percentuálne)86%, 50%, 0%, 49%,
HSL kód farby214.8°, 75.7%, 29%
HSV kód farby214.8°, 86.2%, 51%

Charakteristika farby

Táto farba nie je v databáze farieb (odtieň farby nemá svoj názov).

RGB kód farby je: #124182 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 7.1% červenej, 25.5% zelenej a 51% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 86.3% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 49% čiernej zložky.

RGB zložky farby #124182

Červená
(R)
7 %
Zelená
(G)
25 %
Modrá
(B)
51 %

CMYK zložky farby (220, 128, 0, 125)

Azúrová (Cyan)
(C)
86.3 %
Purpurová (Magenta)
(M)
50.2 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
49 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#edbe7d
inverzná farba
#ed4182 inverzná červená zložka
#12be82 inverzná zelená zložka
#12417d inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)