farba baza (Elderberry) [#17182b]

Slovenský názov farbybaza
Anglický názov farbyElderberry
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#17182b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(23, 24, 43)
RGB (percentuálne)9%, 9%, 17%
CMYK kód farby119, 113, 0, 212
CMYK (percentuálne)47%, 44%, 0%, 83%,
HSL kód farby237°, 30.3%, 12.9%
HSV kód farby237°, 46.5%, 16.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: baza Elderberry. Ako vyzerá baza farba?

RGB kód farby je: #17182b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 9% červenej, 9.4% zelenej a 16.9% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 46.7% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 83.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #17182b

Červená
(R)
9 %
Zelená
(G)
9 %
Modrá
(B)
17 %

CMYK zložky farby (119, 113, 0, 212)

Azúrová (Cyan)
(C)
46.7 %
Purpurová (Magenta)
(M)
44.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
83.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#e8e7d4
inverzná farba
#e8182b inverzná červená zložka
#17e72b inverzná zelená zložka
#1718d4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba baza pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe baza

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)