farba (Dark blue lapis lazuli (Rurikon)) [#1b294b]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyDark blue lapis lazuli (Rurikon)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#1b294b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(27, 41, 75)
RGB (percentuálne)11%, 16%, 29%
CMYK kód farby163, 116, 0, 180
CMYK (percentuálne)64%, 45%, 0%, 71%,
HSL kód farby222.5°, 47.1%, 20%
HSV kód farby222.5°, 64%, 29.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Dark blue lapis lazuli (Rurikon). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #1b294b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 10.6% červenej, 16.1% zelenej a 29.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 63.9% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 70.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #1b294b

Červená
(R)
11 %
Zelená
(G)
16 %
Modrá
(B)
29 %

CMYK zložky farby (163, 116, 0, 180)

Azúrová (Cyan)
(C)
63.9 %
Purpurová (Magenta)
(M)
45.5 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
70.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#e4d6b4
inverzná farba
#e4294b inverzná červená zložka
#1bd64b inverzná zelená zložka
#1b29b4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Dark blue lapis lazuli (Rurikon) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Dark blue lapis lazuli (Rurikon)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)