farba (Yankees blue) [#1c2841]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyYankees blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#1c2841
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(28, 40, 65)
RGB (percentuálne)11%, 16%, 25%
CMYK kód farby145, 98, 0, 190
CMYK (percentuálne)57%, 38%, 0%, 75%,
HSL kód farby220.5°, 39.8%, 18.2%
HSV kód farby220.5°, 56.9%, 25.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Yankees blue. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #1c2841 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 11% červenej, 15.7% zelenej a 25.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 56.9% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 74.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #1c2841

Červená
(R)
11 %
Zelená
(G)
16 %
Modrá
(B)
25 %

CMYK zložky farby (145, 98, 0, 190)

Azúrová (Cyan)
(C)
56.9 %
Purpurová (Magenta)
(M)
38.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
74.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#e3d7be
inverzná farba
#e32841 inverzná červená zložka
#1cd741 inverzná zelená zložka
#1c28be inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Yankees blue pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Yankees blue

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)