farba (Dark gunmetal) [#1f262a]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyDark gunmetal
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#1f262a
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(31, 38, 42)
RGB (percentuálne)12%, 15%, 16%
CMYK kód farby67, 24, 0, 213
CMYK (percentuálne)26%, 9%, 0%, 84%,
HSL kód farby201.8°, 15.1%, 14.3%
HSV kód farby201.8°, 26.2%, 16.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Dark gunmetal. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #1f262a v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 12.2% červenej, 14.9% zelenej a 16.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 26.3% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 83.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #1f262a

Červená
(R)
12 %
Zelená
(G)
15 %
Modrá
(B)
16 %

CMYK zložky farby (67, 24, 0, 213)

Azúrová (Cyan)
(C)
26.3 %
Purpurová (Magenta)
(M)
9.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
83.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#e0d9d5
inverzná farba
#e0262a inverzná červená zložka
#1fd92a inverzná zelená zložka
#1f26d5 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Dark gunmetal pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Dark gunmetal

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)