farba (Indigo (rainbow)) [#233067]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyIndigo (rainbow)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#233067
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(35, 48, 103)
RGB (percentuálne)14%, 19%, 40%
CMYK kód farby168, 136, 0, 152
CMYK (percentuálne)66%, 53%, 0%, 60%,
HSL kód farby228.5°, 49.3%, 27.1%
HSV kód farby228.5°, 66%, 40.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Indigo (rainbow). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #233067 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 13.7% červenej, 18.8% zelenej a 40.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 65.9% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 59.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #233067

Červená
(R)
14 %
Zelená
(G)
19 %
Modrá
(B)
40 %

CMYK zložky farby (168, 136, 0, 152)

Azúrová (Cyan)
(C)
65.9 %
Purpurová (Magenta)
(M)
53.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
59.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#dccf98
inverzná farba
#dc3067 inverzná červená zložka
#23cf67 inverzná zelená zložka
#233098 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Indigo (rainbow) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Indigo (rainbow)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)