farba (Dark purple) [#301934]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyDark purple
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#301934
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(48, 25, 52)
RGB (percentuálne)19%, 10%, 20%
CMYK kód farby20, 132, 0, 203
CMYK (percentuálne)8%, 52%, 0%, 80%,
HSL kód farby291.1°, 35.1%, 15.1%
HSV kód farby291.1°, 51.9%, 20.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Dark purple. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #301934 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 18.8% červenej, 9.8% zelenej a 20.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 7.8% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 79.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #301934

Červená
(R)
19 %
Zelená
(G)
10 %
Modrá
(B)
20 %

CMYK zložky farby (20, 132, 0, 203)

Azúrová (Cyan)
(C)
7.8 %
Purpurová (Magenta)
(M)
51.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
79.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#cfe6cb
inverzná farba
#cf1934 inverzná červená zložka
#30e634 inverzná zelená zložka
#3019cb inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Dark purple pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Dark purple

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)