farba tmavofialová (Deep purple (Kokimurasaki)) [#3a243b]

Slovenský názov farbytmavofialová
Anglický názov farbyDeep purple (Kokimurasaki)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3a243b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(58, 36, 59)
RGB (percentuálne)23%, 14%, 23%
CMYK kód farby4, 99, 0, 196
CMYK (percentuálne)2%, 39%, 0%, 77%,
HSL kód farby297.4°, 24.2%, 18.6%
HSV kód farby297.4°, 39%, 23.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: tmavofialová Deep purple (Kokimurasaki). Ako vyzerá tmavofialová farba?

RGB kód farby je: #3a243b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 22.7% červenej, 14.1% zelenej a 23.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 1.6% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 76.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3a243b

Červená
(R)
23 %
Zelená
(G)
14 %
Modrá
(B)
23 %

CMYK zložky farby (4, 99, 0, 196)

Azúrová (Cyan)
(C)
1.6 %
Purpurová (Magenta)
(M)
38.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
76.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c5dbc4
inverzná farba
#c5243b inverzná červená zložka
#3adb3b inverzná zelená zložka
#3a24c4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba tmavofialová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe tmavofialová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)