farba čierna fazuľa (Black bean) [#3d0c02]

Slovenský názov farbyčierna fazuľa
Anglický názov farbyBlack bean
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3d0c02
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(61, 12, 2)
RGB (percentuálne)24%, 5%, 1%
CMYK kód farby0, 205, 247, 194
CMYK (percentuálne)0%, 80%, 97%, 76%,
HSL kód farby10.2°, 93.7%, 12.4%
HSV kód farby10.2°, 96.7%, 23.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: čierna fazuľa Black bean. Ako vyzerá čierna fazuľa farba?

RGB kód farby je: #3d0c02 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 23.9% červenej, 4.7% zelenej a 0.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 96.9% žltej zložky a 76.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3d0c02

Červená
(R)
24 %
Zelená
(G)
5 %
Modrá
(B)
1 %

CMYK zložky farby (0, 205, 247, 194)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
80.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
96.9 %
Čierna (Black)
(K)
76.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c2f3fd
inverzná farba
#c20c02 inverzná červená zložka
#3df302 inverzná zelená zložka
#3d0cfd inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba čierna fazuľa pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe čierna fazuľa

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)