farba [#4ec5df]

RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4ec5df
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(78, 197, 223)
RGB (percentuálne)31%, 77%, 87%
CMYK kód farby166, 30, 0, 32
CMYK (percentuálne)65%, 12%, 0%, 13%,
HSL kód farby190.8°, 69.4%, 59%
HSV kód farby190.8°, 65%, 87.5%

Charakteristika farby

Táto farba nie je v databáze farieb (odtieň farby nemá svoj názov).

RGB kód farby je: #4ec5df v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 30.6% červenej, 77.3% zelenej a 87.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 65.1% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 12.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4ec5df

Červená
(R)
31 %
Zelená
(G)
77 %
Modrá
(B)
87 %

CMYK zložky farby (166, 30, 0, 32)

Azúrová (Cyan)
(C)
65.1 %
Purpurová (Magenta)
(M)
11.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
12.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b13a20
inverzná farba
#b1c5df inverzná červená zložka
#4e3adf inverzná zelená zložka
#4ec520 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)