farba tmavá koralová (Dark coral) [#cd5b45]

Slovenský názov farbytmavá koralová
Anglický názov farbyDark coral
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#cd5b45
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(205, 91, 69)
RGB (percentuálne)80%, 36%, 27%
CMYK kód farby0, 142, 169, 50
CMYK (percentuálne)0%, 56%, 66%, 20%,
HSL kód farby9.7°, 57.6%, 53.7%
HSV kód farby9.7°, 66.3%, 80.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: tmavá koralová Dark coral. Ako vyzerá tmavá koralová farba?

RGB kód farby je: #cd5b45 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 80.4% červenej, 35.7% zelenej a 27.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 66.3% žltej zložky a 19.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #cd5b45

Červená
(R)
80 %
Zelená
(G)
36 %
Modrá
(B)
27 %

CMYK zložky farby (0, 142, 169, 50)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
55.7 %
Žltá (Yellow)
(Y)
66.3 %
Čierna (Black)
(K)
19.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#32a4ba
inverzná farba
#325b45 inverzná červená zložka
#cda445 inverzná zelená zložka
#cd5bba inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba tmavá koralová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe tmavá koralová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)