farba Perzská ružová (Persian pink) [#f77fbe]

Slovenský názov farbyPerzská ružová
Anglický názov farbyPersian pink
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#f77fbe
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(247, 127, 190)
RGB (percentuálne)97%, 50%, 75%
CMYK kód farby0, 124, 59, 8
CMYK (percentuálne)0%, 49%, 23%, 3%,
HSL kód farby328.5°, 88.2%, 73.3%
HSV kód farby328.5°, 48.6%, 96.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Perzská ružová Persian pink. Ako vyzerá Perzská ružová farba?

RGB kód farby je: #f77fbe v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 96.9% červenej, 49.8% zelenej a 74.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 23.1% žltej zložky a 3.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #f77fbe

Červená
(R)
97 %
Zelená
(G)
50 %
Modrá
(B)
75 %

CMYK zložky farby (0, 124, 59, 8)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
48.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
23.1 %
Čierna (Black)
(K)
3.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#088041
inverzná farba
#087fbe inverzná červená zložka
#f780be inverzná zelená zložka
#f77f41 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Perzská ružová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Perzská ružová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)