farba západ slnka (Sunset Yellow) [#ffc922]

Slovenský názov farbyzápad slnka
Anglický názov farbySunset Yellow
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#ffc922
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(255, 201, 34)
RGB (percentuálne)100%, 79%, 13%
CMYK kód farby0, 54, 221, 0
CMYK (percentuálne)0%, 21%, 87%, 0%,
HSL kód farby45.3°, 100%, 56.7%
HSV kód farby45.3°, 86.7%, 100%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: západ slnka Sunset Yellow. Ako vyzerá západ slnka farba?

RGB kód farby je: #ffc922 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 100% červenej, 78.8% zelenej a 13.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 86.7% žltej zložky a 0% čiernej zložky.

RGB zložky farby #ffc922

Červená
(R)
100 %
Zelená
(G)
79 %
Modrá
(B)
13 %

CMYK zložky farby (0, 54, 221, 0)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
21.2 %
Žltá (Yellow)
(Y)
86.7 %
Čierna (Black)
(K)
0 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#0036dd
inverzná farba
#00c922 inverzná červená zložka
#ff3622 inverzná zelená zložka
#ffc9dd inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba západ slnka pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe západ slnka

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)