farba biela (White) [#ffffff]

Slovenský názov farbybiela
Anglický názov farbyWhite
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#ffffff
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(255, 255, 255)
RGB (percentuálne)100%, 100%, 100%
CMYK kód farby0, 0, 0, 0
CMYK (percentuálne)0%, 0%, 0%, 0%,
HSL kód farby0°, 0%, 100%
HSV kód farby0°, 0%, 100%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: biela White. Ako vyzerá biela farba?

RGB kód farby je: #ffffff v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 100% červenej, 100% zelenej a 100% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 0% čiernej zložky.

RGB zložky farby #ffffff

Červená
(R)
100 %
Zelená
(G)
100 %
Modrá
(B)
100 %

CMYK zložky farby (0, 0, 0, 0)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
0 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#000000
inverzná farba
#00ffff inverzná červená zložka
#ff00ff inverzná zelená zložka
#ffff00 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe