Trenčianske Teplice (obec)

Trenčianske Teplice je slovenská obec. Jej rozloha je 10 km2 (kilometrov štvorcových). Žije tu okolo 4 140 ľudí.

    erb obce,Trenčianske Teplice

  • región: Trenčiansky kraj

  • okres: Trenčín

  • rozloha (km2): 10

  • populácia: 4 140

  • pomenovanie obyvateľov: Trenčiansketepličan, Trenčiansketepličanka, Trenčiansketepličania, Trenčiansketepličanky

  • Skloňovanie slova Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice - mapa

Testové otázky o Trenčianske Teplice

Niekoľko ukážkových otázok pre testy a kvízy o obci Trenčianske Teplice:

Ďalšie obce v encyklopédii

Kravany Selce Somotor Gribov Dolné Otrokovce Vršatské Podhradie Boliarov Dohňany Lipová Červený Kláštor