Geografia - Vodné toky (rieky, potoky)

Počet nájdených vodných tokov v encyklopédii: 232

Dĺžka: 410 m
ústie: Jadranské more

Dĺžka: 89 m
ústie: Rhine Severné more

Dĺžka: 47 m
ústie: Nitra

Dĺžka: 23 m
ústie: Váh

Dĺžka: 19 m
ústie: Suchá

Dĺžka: 20 m
ústie:

Dĺžka: 139 m
ústie: Vltava Severné more

Dĺžka: 21 m
ústie: Poprad

Dĺžka: 37 m
ústie: Orava

Dĺžka: 40 m
ústie: Dunajec

Dĺžka: 25 m
ústie: Váh

Dĺžka: 30 m
ústie: Váh

Dĺžka: 48 m
ústie: Dudváh

Dĺžka: 53 m
ústie: Rimava

Dĺžka: 19 m
ústie: Váh

Dĺžka: 123 m
ústie: Tisa

Dĺžka: 113 m
ústie: Slaná

Dĺžka: 25 m
ústie: Nitra

Dĺžka: 22 m
ústie: Váh

Dĺžka: 20 m
ústie: Myjava

Dĺžka: 772 m
ústie: Narew Baltské more

Dĺžka: 23 m
ústie: Ipeľ

Dĺžka: 19 m
ústie: Hron

Dĺžka: 23 m
ústie: Hron

Dĺžka: 30 m
ústie: Kysuce

Dĺžka: 25 m
ústie: Žitava

Dĺžka: 36 m
ústie: Trnávka

Dĺžka: 22 m
ústie: Bošáčka

Dĺžka: 27 m
ústie: Ondava

Dĺžka: 29 m
ústie: Nitra

Dĺžka: 20 m
ústie:

Dĺžka: 20 m
ústie: Horný Dudváh

Dĺžka: 32 m
ústie: Morava

Dĺžka: 113 m
ústie: Malý Dunaj

Dĺžka: 24 m
ústie: Uh

Dĺžka: 23 m
ústie: Kysuce

Dĺžka: 26 m
ústie: Hron

Dĺžka: 39 m
ústie: Váh

Dĺžka: 57 m
ústie: Laborec

Dĺžka: 176 m
ústie: Severné more

Dĺžka: 28 m
ústie: Slaná

Dĺžka: 19 m
ústie: Váh

Dĺžka: 36 m
ústie: Salibský Dudváh

Dĺžka: 51 m
ústie: Nitra

Dĺžka: 2 290 m
ústie: Čierne more