Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Aká je rozloha Európy

Európa (oblasť)

  rozloha (km2): 10498000