Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Akú populáciu majú Košice

Košice (obec)

  populácia: 233886


Košice (mesto)

  populácia: 240433