Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Akú nadmorskú výšku má vrch Koniakova skala

Koniakova skala (vrch)

  nadmorská výška (m): 1022