Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Aký dlhý je Dunajec

Dunajec (vodný tok)

  dĺžka (m): 274