Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Ako sa volajú obyvatelia Afriky

Afrika (oblasť)

  pomenovanie obyvateľov: Afričan, Afričanka, Afričania, Afričanky