Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Cez ktoré regióny tečie rieka Váh

Váh (vodný tok)

  región: Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj