Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Kde je Španielsko

Španielsko (štát)

  geografická oblasť: Európa