Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Kde sa nachádza okres Trnava

Trnava (okres)

  štát: Slovensko
  región: Trnavský kraj