Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Kde sa nachádza pohorie Biele Karpaty

Biele Karpaty (pohorie)

  štát: Slovensko