Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Koľko obyvateľov žije v Ázii

Ázia (oblasť)

  populácia: 4165000000