Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Koľko obyvateľov žije v obci Červený Kláštor

Červený Kláštor (obec)

  populácia: 230