Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Ktorými štátmi preteká Dneper

Dneper (vodný tok)

  krajiny: Rusko, Bielorusko, Ukrajina