Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


Ktorými regiónmi tečie Hron

Hron (vodný tok)

  región: Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj