Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


V ktorom okrese je Trnava

Trnava (mesto)

  okres: Trnava


Trnava (obec)

  okres: Trnava