Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


V ktorom regióne je Zemplínska šírava

Zemplínska šírava (vodná plocha)

  región: Košický kraj