Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


V ktorom pohorí sa nachádza vrch Koniakova skala

Našli sme nasledujúce objekty vyhovujúce vášmu hľadaniu.

Koniakova skala (vrch)