Spýtajte sa otázku v encyklopédii

Spýtajte sa: zadajte názov objektu o ktorom hľadáte informácie alebo skúste sformulovať otázku.


pomenovanie obyvateľov Slovenska

Slovensko (štát)

  pomenovanie obyvateľov: Slovák, Slovenka, Slováci, Slovenky