Index telesnej hmotnosti (BMI kalkulačka)

BMI (body mass index) slúži pre výpočet ideálnej hmotnosti (niekedy nesprávne uvádzané ako výpočet ideálnej váhy). BMI je index ukazujúci pomer hmotnosti a výšky človeka.

Ide o matematický vzorec pre porovnávanie ľudí v populácii, ktorý vychádza z priemerných hodnôt. Vo vzorci nie je zohľadnených viacero čŕt jedinca (napr. stavba tela, množstvo svalstva a pod), ktoré môžu do istej miery ovplyvniť presnosť výsledku. Preto ide skôr o približné hodnoty, ktoré je vhodné konzultovať s odborníkom.
Tabuľka optimálnej hodnoty BMI pre európsku populáciu:

BMI stav hmotnosti zdravotné riziko
0-15veľmi nízka hmotnosťvysoké riziko
15-20nízka hmotnosťstredné riziko
20-25normálna hmotnosťnízke riziko
25-30vysoká hmotnosťstredné riziko
30-40obezitavysoké riziko
40+extrémna obezitaveľmi vysoké riziko

výpočet BMI

Index ideálnej hmotnosti človeka na základe pomeru výšky človeka a jeho hmotnosti.