Pohyb: rýchlosť, dráha, čas a zrýchlenie

Vzorec na výpočet rýchlosti, prejdenej dráhy, času a zrýchlenia (rovnomerný resp. rovnomerne zrýchlený pohyb po dráhe).

Rýchlosť predstavuje dráhu prejdenú za určitý čas. Nasledujúce vzorce slúžia na výpočet rýchlosti, dráhy alebo času na základe zvyšných veličín.

Výpočet rýchlosti podľa dráhy a času


Výpočet prejdenej dráhy podľa rýchlosti a času


Výpočet času podľa rýchlosti a prejdenej dráhy


Výpočet zrýchlenia (akcelerácie) podľa rýchlostí a času.

V prípade záporného výsledku hovoríme o spomalení.