Nápoveda - diskusia

Admin
2012-05-16 16:19
Stručné vysvetlenie ikoniek vo vedomostnom tréningu:

- žolík (odstránenie jednej možnosti)
- žolík (odstránenie dvoch možností)
- nahlásenie chybnej otázky
- indikátor podvádzania - zobrazí s pri pokuse o prepnutie okna prehliadača

Klávesové skratky počas kvízovania
Čísla: (poradové číslo odpovede) na označenie a potvrdenie odpovede
Enter: prechod na ďalšiu otázku
*Klávesové skratky sú dostupné v tréninu a v kvízoch na body, kedy sa zobrazuje jedna otázka.