Skloňovanie slova cicavec: množné číslo cicavci alebo cicavce? - diskusia

avatar

anonym #83345

Nominatív plurálu slova cicavec je cicavci alebo cicavce?
avatar

tansy

Správne sú obidva tvary (cicavci aj cicavce). Slovo cicavec môžeme skloňovať ako životné podstatné meno mužského rodu aj ako neživotné podstatné meno mužského rodu:
  • V prípade životného podstatného mena je množné číslo slova cicavec: cicavci
  • V prípade neživotného podstatného mena je množné číslo slova cicavec: cicavce