variant alebo varianta - diskusia

variant alebo varianta  
2019-03-29 10:13:31
avatar

anonym #85455

Čo je správne? ten variant (mužský rod) alebo tá varianta (ženský rod)
variant alebo varianta  
2019-03-29 10:17:49
avatar

tansy

V našom slovníku slov máme obidve slová:
variant - mužský rod, neživotné
varianta - ženský rod
V slovenčine sa skôr používa slovo mužského rodu variant a slovo varianta je pravdepodobne prevzaté z českého jazyka. Keďže v mnohých slovníkoch sa vyskytujú obidva tvary, tak ich uvádzame aj my (nenašli sme informáciu z dôveryhodného zdroja, kde by sa uvádzalo, že slovo varianta nie je spisovné).