Skloňovanie zvieracích podstatných mien - chlap vs dub - diskusia

avatar

anonym #86510

Zvieracie podstatné mená sa skloňujú podľa akých vzorov? Prečo je niekedy v slovníku viac záznamov s rôznym spôsobom skloňovania?

Je správne býky alebo býci, pavúky alebo pavúci? ...
Skloňovanie zvieracích podstatných mien - chlap vs dub  
2019-04-06 12:04:36
2019-04-06 12:06:08
avatar

tansy

Zvieracie podstatné mená mužského rodu môžu mať dva tvary podľa toho, či ide o životné alebo neživotné podstatné meno.
Týka sa napríklad slov: vták (vtáky / vtáci), vlk (vlky / vlci), pes (psy / psi), cicavec (cicavce / cicavci), býk (býky / býci), kohút (kohúty / kohúti), had (hady / hadi), sokol (sokoly / sokoli), holub (holuby / holubi), pavúk (pavúky / pavúci), ... a ďalšie.

Jednotné číslo sa nemení, rozdiel je len pri skloňovaní slova v množnom čísle. Preto sa niekedy uvádza, že slovo existuje len v množnom páde v niektorých prípadoch. To však neznamená, že ide o pomnožné podstatné podstatné meno, ale že sa slovo skloňuje v jednotnom čísle podľa iného vzrou. V našom slovníku zvykneme uvádzať všetky tvary alebo odkaz na prepnutie. Môže to pôsobiť chaoticky, ale človek zvyčajne hľadá slovo v slovníku za účelom zistenia, ako sa skloňuje, a preto preferujeme túto možnosť. smile3