Porovnajte: koľkokrát? a koľko ráz? - diskusia

minhquydesign
2020-05-09 15:15
čo je koľkokrát?
čo je koľko ráz?
smile3smile4
youki
2020-05-10 10:46
ide o synonymá, obidva výrazy majú rovnaký význam smile3
tansy
2020-05-13 20:40
V obidvoch prípadoch ide o opytovacie zámeno na určenie množstva alebo početnosti niečoho smile3