Geografia (zemepis)

Stručný popis: Geografia (zemepis) je náuka, ktorá sa zaoberá územím: svetadiely, kontinenty, štáty, mestá a pod.

Cieľom tejto sekcie je hravou a interaktívnou formou priblížiť základné geografické informácie o našej plenéte a miestach okolo nás. Väčšinou pôjde rôzne interaktívne hry, v ktorých si môžete precvičiť praktické znalosti z geografie.

Geografia - zdroje údajov

Geografické hry a aplikácie v tejto sekcii využívajú externé databázy. Informácie o mestách, štátoch, miestach a ďalších položkách sme získali a spracovali z voľne dostupných zdrojov. Týmito zdrojmi sú napríklad Wikipédia či databáza Freebase. Správnosť údajov podlieha obdobiu (napr. počet obyvateľov v mestách a obciach sa neustále mení), takisto sa tieto informácie často líšia. To však vôbec nie je podstatné. Bežný človek nepotrebuje poznať naspamäť presné informácie o rozlohe štátu. Nemá význam sa ich učiť naspamäť. Stačí mať základný prehľad a znalosti, kde a ako podrobnejšie infomrácie možno v prípade potreby vyhľadať.

Teória geografie

Pre úplnosť sme sa rozhodli zverejniť niektoré dáta, ktoré využívajú naše geografické hry. Pravdepodobne ich nebudete potrebovať, ale keby ste mali pocit, že sú niektoré naše dáta o krajinách a mestách veľmi nepresné, môžete nás na to upozorniť. V našich geografických hrách však nebudete potrebovať presné číselné hodnoty.

Geografické hry

Geografické hry sú zamerané na praktické geografické znalosti, napríklad indetifikáciu polohy mesta na mape, priraďovanie vlajky k štátu a ďaľšie. Viac informácií o hrách nájdete v sekcii geografické hry a zoznam geografických hier v sekcii geografická olympiáda online.
V príprave máme rôzne geografické hry, ktoré budeme priebežne testovať a zverejňovať. Jednotlivé hry budeme taktiež rozširovať o ďalšie sekcie (levely). Plánujeme aj samostatné rebríčky, keďže porovnávanie s ostatnými je motivujúce a zvyšuje úsilie a záujem o rozširovanie vedomostí.