Hľadanie miest z fotografií - Geografická olympiáda online

Popis hry: Úlohou v hre je nájsť, kde sa nachádza objekt z fotografie.

Geografické oblasti hry: Slovensko

Ovládanie hry: Myšou kliknite na mapu, kde sa nachádza hľadané miesto. Po kliknutí na mapu sa zobrazí reálna poloha hľadaného miesta a približná vzdialenosť od tipnutej polohy. Kliknutím na tlačidlo ďalšie miesto sa vyberie ďalšie náhodné miesto na hľadanie.

Hodnotenie hry (skóre): Za každý pokus zísate určitý počet bodov podľa toho, ako presne ste hľadaný bod našli na mape. Pri výpočte skóre sa berie do úvahy mierka mapy (pri hľadaní mesta na mape sveta je tolerovaná väčšia vzdialenosť ako pri hľadaní na mape Slovenska). Ak nehráte na body, skóre sa po každom mieste vynuluje.

Copyright: Fotografie použité v hre sú dielom autorov alebo prevzaté z Wikipédie (licencia CC-BY-SA)

Vyberte si mapu

Rebríček úspešnosti

Zoznam najlepších výsledkov. V jeden deň sa uloží len najlepšie skóre od jedného používateľa.
Poradie Používateľ Geografická oblasť Dátum Skóre Čas (s)
1 Kubčo27 Slovensko 1.7.2020 78 184
2 vankak Slovensko 30.6.2020 41 96