Vzdialenosti medzi mestami - Geografická olympiáda online

Popis geografickej hry: Úlohou je určiť vzdialenosť medzi dvomi zvolenými mestami na mape sveta (prípadne na mape Európy alebo Slovenska).

Ovládanie hry: Napíšte odhadovanú vzdialenosť medzi zvolenými mestami.

Hodnotenie hry (skóre): Úloha je akceprovaná v prípade, že percentuálny rozdiel medzi skutočnou a uvedenou vzdialenosťou nie je väčší ako tolerovaná hranica.

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika, Slovensko

Spôsoby odpovedania: Písanie, Výber z možnostíRebríček úspešnosti

Zoznam najlepších výsledkov. V jeden deň sa uloží len najlepšie skóre od jedného používateľa.
Poradie Používateľ Geografická oblasť Dátum Skóre Čas (s)
1 WumpiX Európa 11.11.2018 0 31