Práve príležitosti uskutočňovať sny robia život zaujímavejším

Paulo Coelho
5,0 / 5 (hlasy: 9)

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Paulo Coelho

Náhodné citáty

Kľúčom k tomu, aby ste dostali ...ušdsjn, čn bgbdsd, id mdbgbhdť ušdsjn mzqzy

Každé skutočné dobrodružstvo ...uymhjá máqzynl ezmsáyhd mz rjtsnčmnrť

Karel Čapek

Bez usilovnej pracovitosti ...mhd id zmh szkdmsnu zmh fémhnu

Dmitrij Ivanovič Mendelejev

Nekončím keď som ...tmzudmý. Jnmčíl jdď rnl gnsnuý

Iný kraj,... hmý lqzu.

slovenské príslovie
kľúčom k tomu, aby ste dostali všetko, čo chcete, je nechcieť všetko naraz každé skutočné dobrodružstvo vzniká nárazom fantázie na skutočnosť bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov nekončím keď som unavený, končím keď som hotový iný kraj, iný mrav,