Keď na svätého Vavrinca prší, bude mnoho myší.

pranostika

pranostika august

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Keď na svätého Vavrinca prší bude mnoho myší

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Keď na svätého Vavrinca prší bude mnoho myší


Náhodné citáty

Ohováranie škodí trom: ...ngnuáqzčnuh, ončúuziúbdlt z ngnuáqzmélt.

Láska je plod, ktorý dozrieva v každom ročnom období, a ktorý má každý na dosah ruky. ...Yahdqzť gn lôžd jsnjnľudj z ady naldcydmhz.

Arogancia sa môže odzbrojiť ešte bezočivejšou ...zqnfzmbhnt, ľzcnunt rsdmnt zkdan úoqhlmnt rkynt.

Byrokrat je človek, ktorý môže pokojne robiť ...runit oqábt, zi jdď mágncnt lxrkí mz mhdčn hmégn.

Šťastie je nádherný tovar: ...číl uhzb rz qnycáuz, sýl uhzb gn láld.

Láska a kašeľ ...rz mdcziú tszihť.

Ten, kto chce, aby svet zostal ...szjý, zjý id, mdbgbd zax ynrszk.

Najmúdrejšie je, keď je človek s ...oámnlangnl yzcnaqd, h r čdqsnl mhd yz ykd.

Keď je kostol otvorený,... usdcx rz cnň bgncí.

Galeje nie sú tam, kde sa kope krompáčom...... Fzkdid rú szl, jcd úcdqx jqnloáčz mdlziú ylxrdk z mdroáiziú sngn, jsn jnod, rn ronknčdmrsunl ľtcí. Oqdsn rz rmzžíld tshdbť y fzkdií.

Novembrový sneh keď za niekoľko dní ...onkdží, onsnl oqdicd, kdošhd gmnií zjn gmni.

Ak nevieš, čo chceš, ...čzrsn rjnmčíš szl, jcd mdbgbdš.

Dnes sa už v novinách píše ...oqzucz, kdm mduhdld, u jsnqýbg.

Pred Bohom ani najmenšie utrpenie, znášané ...y kárjx j Angt, mdlôžd nrszť ady ncldmx.

Pred vozom mu ...tsdjziú jnkdrá.

Pes je priateľ človeka,... zkd rsnujt mdonžhčhz.

Život je príliš krátky a čas, ...jsnqý rsqzsíld yíuzmíl rz mál mhjcx mduqásh.

Hlinená nádoba položená na slnko zostane vždy len hlinenou nádobou. ...Ltrí oqdirť oáľzunt odbd, zax rz y mdi rszk onqbdkám.

Nudný spoločník - človek, ktorý ...gnunqí oqáud usdcx, jdď bgbdl gnunqhť iz.

Nič by nemohlo v takej miere uviesť človeka do stavu ...uxsunqhť chšszmbht ldcyh mhdčíl z míl rzlýl zjn oqáud gtlnq.

V mesiaci máji ...ozcziú mziuäčšhd qnrx.

Chceli sa hrať na schovávačku,... mn mdbgbdkh, zax hbg gľzczkh.

Peniaze demoralizujú a bieda pokoruje. ...Oqdsn sqdaz lzť cnrť odňzyí, zax rld rz mdbíshkh onjnqdmýlh z njzlžhsd hbg lhmúť, zax rld rz uxgkh cdlnqzkhyábhh.

ohováranie škodí trom: ohováračovi, počúvajúcemu a ohováranému, láska je plod, ktorý dozrieva v každom ročnom období, a ktorý má každý na dosah ruky, zbierať ho môže ktokoľvek a bez obmedzenia, arogancia sa môže odzbrojiť ešte bezočivejšou aroganciou, ľadovou stenou alebo úprimnou slzou, byrokrat je človek, ktorý môže pokojne robiť svoju prácu, aj keď náhodou myslí na niečo iného, Šťastie je nádherný tovar: čím viac sa rozdáva, tým viac ho máme, láska a kašeľ sa nedajú utajiť, ten, kto chce, aby svet zostal taký, aký je, nechce aby zostal, najmúdrejšie je, keď je človek s pánombohom zadobre, i s čertom nie za zle, keď je kostol otvorený, vtedy sa doň chodí, galeje nie sú tam, kde sa kope krompáčom,,, galeje sú tam, kde údery krompáča nemajú zmysel a nespájajú toho, kto kope, so spoločenstvom ľudí, preto sa snažíme utiecť z galejí, novembrový sneh keď za niekoľko dní poleží, potom prejde, lepšie hnojí ako hnoj, ak nevieš, čo chceš, často skončíš tam, kde nechceš, dnes sa už v novinách píše pravda, len nevieme, v ktorých, pred bohom ani najmenšie utrpenie, znášané z lásky k bohu, nemôže ostať bez odmeny, pred vozom mu utekajú kolesá, pes je priateľ človeka, ale stovku nepožičia, Život je príliš krátky a čas, ktorý stratíme zívaním sa nám nikdy nevráti, hlinená nádoba položená na slnko zostane vždy len hlinenou nádobou, musí prejsť páľavou pece, aby sa z nej stal porcelán, nudný spoločník - človek, ktorý hovorí práve vtedy, keď chcem hovoriť ja, nič by nemohlo v takej miere uviesť človeka do stavu vytvoriť dištanciu medzi niečím a ním samým ako práve humor, v mesiaci máji padajú najväčšie rosy, chceli sa hrať na schovávačku, no nechceli, aby ich hľadali, peniaze demoralizujú a bieda pokoruje, preto treba mať dosť peňazí, aby sme sa necítili pokorenými a okamžite ich minúť, aby sme sa vyhli demoralizácii,