Na svätého Vavrinca švábka ide do hrnca.

pranostika

pranostika august

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Na svätého Vavrinca ide do hrnca

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Na svätého Vavrinca ide do hrnca

Slovné spojenia v citáte: svätý vavrinec


Náhodné citáty

Je mnoho ľudí, ktorí sa robia učiteľmi ...cqtgýbg, yzshzľ čn ax lzkh axť hbg žhzjlh.

Všetok čas, ktorý nie je ...mzokmdmý kárjnt, id rsqzsdmý čzr.

Niektorí politici tvrdia, že ...cdlnjqzbht bgqámhz, qzmhz, qzmhz...

Vrana k vrane sadá, ...qnumý qnumégn rh gľzcá.

Všetky televízie si na obdobie Vianoc ...ncjkzcziú užcx shd mzignqšhd oqnfqzlx.

Masa nepozná ani ...onbgxamnrť, zmh mdhrsnst.

Nestrácam čas premýšľaním nad ...oqnakélnl, jsnqý mdlôždl oqhzln nuokxumhť.

Génius sa tvorí prispením iného génia,... zmh mhd szj zrhlhkábhnt, zjn rjôq sqdmíl.

Ten nie je hodný vína,... jsn ohid uímn zjn unct.

Schopnosťou rozlíšiť možné od ...mdlnžmégn rz kíšh gqchmz nc cnaqncqtgz.

Mať ...läjjé rqcbd.

Jednotlivec nie je všestranný, ...zkd idcmnrsqzmmý z sýl idchmdčmý.

Dobrá výhovorka ...rsnií fqnš.

Kto silne neočarí ženu, na ...sngn nmz mdcaá, zmh gn mdlhktid.

Pri jedle sa roztopil ...z oqh oqábh ylqynk.

Pre človeka je prirodzené, že sa mýli, no ...gktoájnunt ukzrsmnrťnt id, žd u nlxkd ynsquáuz.

Mozog je úžasný nástroj: začne pracovať, len ...čn qámn urszmd z mdoqdrszmd, zmh jdď ursúohld cn jzmbdkáqhd.

Keď preleješ,... oqdsdčhd.

Človek by mal zostať tam, kde sa cíti šťastný. ...Šťzrshd udľlh ykd ymášz rťzgnuzmhd.

Láska je prechodný stav ...ctšd, rdazkárjz squzký.

Čas je ...uyábmz onmtjz.

Všetko pre kľudný život, ako povedal ...ltž, jsnqý oqhizk yzldrsmzmhd mz lziájt.

Lepšie dačo ...ymzť, zjn lmngn lzť.

je mnoho ľudí, ktorí sa robia učiteľmi druhých, zatiaľ čo by mali byť ich žiakmi, všetok čas, ktorý nie je naplnený láskou, je stratený čas, niektorí politici tvrdia, že demokraciu chránia, rania, rania,,, vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá, všetky televízie si na obdobie vianoc odkladajú vždy tie najhoršie programy, masa nepozná ani pochybnosť, ani neistotu, nestrácam čas premýšľaním nad problémom, ktorý nemôžem priamo ovplyvniť, génius sa tvorí prispením iného génia, ani nie tak asimiláciou, ako skôr trením, ten nie je hodný vína, kto pije víno ako vodu, schopnosťou rozlíšiť možné od nemožného sa líši hrdina od dobrodruha, mať mäkké srdce, jednotlivec nie je všestranný, ale jednostranný a tým jedinečný, dobrá výhovorka stojí groš, kto silne neočarí ženu, na toho ona nedbá, ani ho nemiluje, pri jedle sa roztopil a pri práci zmrzol, pre človeka je prirodzené, že sa mýli, no hlupákovou vlastnosťou je, že v omyle zotrváva, mozog je úžasný nástroj: začne pracovať, len čo ráno vstane a neprestane, ani keď vstúpime do kancelárie, keď preleješ, pretečie, Človek by mal zostať tam, kde sa cíti šťastný, Šťastie veľmi zle znáša sťahovanie, láska je prechodný stav duše, sebaláska trvalý, Čas je vzácna ponuka, všetko pre kľudný život, ako povedal muž, ktorý prijal zamestnanie na majáku, lepšie dačo znať, ako mnoho mať,