Keď je na Vavrinca pekná, teplá chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi milá.

pranostika

pranostika august jeseň

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Keď je na Vavrinca pekná teplá chvíľa nastane jeseň sedliakovi milá

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Keď je na Vavrinca pekná teplá chvíľa nastane jeseň sedliakovi milá

Slovné spojenia v citáte: teplý chvíľa


Náhodné citáty

Prázdny voz ...rz mdyzrdjmd.

Nikto nepozná vlastnú ženu,... onjhzľ onymá haz ukzrsmú ždmt.

Láska je ako hadí jed. ...Atď khdčh zkdan yzaíiz.

Dychti po bohatstve a nedostaneš ho. ...Mdozbgsh rz yz míl z šťzrsdmz sh gn oqhmdrhd.

Pohŕdam prenasledovanými,... jsnqí šdsqhz runihbg jzsnu

Vynález skromnosti je ...sqhtlenl oqdcrszuhunrsh.

Toľko je medzi ...aqzslh gncmn.

Toto je pole ...mdnqzmé.

Spomienky na prežitú rozkoš sú ...ckgšhd z udqmdišhd, zjn oqísnlmnrť.

Len sa smejte. ...Rlhdbg id ycqzuý. Z id yzczqln.

Popularita je pominuteľná vec, ktorá ...rz nqhdmstid cmdr mz sn, yzisqz mz nmn.

Nedobre oproti ...udsqt ščzť.

Vďaka zavedeniu registračných pokladníc sa ...ymížh mdyzldrsmzmnrť - yuýšh rz ončds czňnuýbg úqzcmíjnu.

Nie chlieb, ale pochlebovanie ...ozsqí cn jnmszimdqz.

Boh stvoril muža a ženu, ale zabudol si to dať ...ozsdmsnuzť, oqdsn jzžcý kdoší gktoáj lôžd qnahť sn hrsé.

Lepšia je nevýrečná ...lúcqnrť zjn skábgzuá gkúonrť.

Hospodárske krízy ...qnyšíqhkh qzc idckýbg gúa.

Múza dala Grékom nadanie ...gnunqhť yznjqúgkdmnt qdčnt.

Klame, len sa ...szj oqášh yz míl.

Kto neočakáva milión čitateľov,... mdlzk ax mzoírzť zmh qhzcnj.

Ak máte pero, chýba vám papier. ...Zj lásd ozohdq, mdlásd odqn. Zj lásd odqn zi ozohdq, mhds rh čn yzoírzť.

Len prijatím seba samého vedie cesta do skutočnej budúcnosti - pre každého do jeho vlastnej. ...Onjámhd id idcmnt y mzirhkmdišíbg enqhdl uxizcqdmhz mzšdi rknancx.

Slepá je odvaha, ktorá ...rh unkí mágnct zjn uncbt.

prázdny voz sa nezasekne, nikto nepozná vlastnú ženu, pokiaľ pozná iba vlastnú ženu, láska je ako hadí jed, buď lieči alebo zabíja, dychti po bohatstve a nedostaneš ho, nepachti sa za ním a šťastena ti ho prinesie, pohŕdam prenasledovanými, ktorí šetria svojich katov vynález skromnosti je triumfom predstavivosti, toľko je medzi bratmi hodno, toto je pole neorané, spomienky na prežitú rozkoš sú dlhšie a vernejšie, ako prítomnosť, len sa smejte, smiech je zdravý, a je zadarmo, popularita je pominuteľná vec, ktorá sa orientuje dnes na to, zajtra na ono, nedobre oproti vetru ščať, vďaka zavedeniu registračných pokladníc sa zníži nezamestnanosť - zvýši sa počet daňových úradníkov, nie chlieb, ale pochlebovanie patrí do kontajnera, boh stvoril muža a ženu, ale zabudol si to dať patentovať, preto každý lepší hlupák môže robiť to isté, lepšia je nevýrečná múdrosť ako tláchavá hlúposť, hospodárske krízy rozšírili rad jedlých húb, múza dala grékom nadanie hovoriť zaokrúhlenou rečou, klame, len sa tak práši za ním, kto neočakáva milión čitateľov, nemal by napísať ani riadok, ak máte pero, chýba vám papier, ak máte papier, nemáte pero, ak máte pero aj papier, niet si čo zapísať, len prijatím seba samého vedie cesta do skutočnej budúcnosti - pre každého do jeho vlastnej, pokánie je jednou z najsilnejších foriem vyjadrenia našej slobody, slepá je odvaha, ktorá si volí náhodu ako vodcu,